Mamy tylko jedną Ziemię a jej przyszłość zależy od każdego niewielkiego ludzkiego działania, zależy od każdego z nas...

Nowości

Roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami
2024-01-31
Do dnia 15 marca 2024 należy złożyć roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami w roku 2023

Nowy termin złożenia sprawozdania za 2019
2020-05-18
Informujemy, że zgodnie z uchwaloną ustawą, termin złożenia sprawozdania...

Pilny komunikat w sprawie odbiorów
2020-03-30
Pilny komunikat w sprawie realizacji odbioru odpadów medycznych

Odbierane grupy odpadów medycznych i weterynaryjnych

Jakie odpady obsługujemy?

 • 18 {Odpady medyczne i weterynaryjne}
 • 18 01 {Odpady z diagnozowania, leczenia i profilaktyki medycznej}
 • 18 01 01 {Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 03)},
 • 18 01 03* {Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt (np. zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, podkłady), z wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 82},
 • 18 01 04 {Inne odpady niż wymienione w 18 01 03 (np. opatrunki z materiału lub gipsu, pościel, ubrania jednorazowe, pieluchy)},
 • 18 01 06* {Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne},
 • 18 01 07 {Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 01 06},
 • 18 01 08* {Leki cytotoksyczne i cytostatyczne},
 • 18 01 09 {Leki inne niż wymienione w 18 01 08},
 • 18 01 10* {Odpady amalgamatu dentystycznego},
 • 18 01 82* {Pozostałości z żywienia pacjentów oddziałów zakaźnych},
 • 18 {Odpady medyczne i weterynaryjne}
 • 18 02 {Odpady z diagnozowania, leczenia i profilaktyki weterynaryjnej}
 • 18 02 01 {Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02 02)},
 • 18 02 02* {Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt},
 • 18 02 03 {Inne odpady niż wymienione w 18 02 02},
 • 18 02 05* {Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne},
 • 18 02 06 {Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 02 05},
 • 18 02 07* {Leki cytotoksyczne i cytostatyczne},
 • 18 02 08 {Leki inne niż wymienione w 18 02 07},

Usługa odbioru i transportu odpadów do unieszkodliwienia wymaga zawarcia umowy. Informacje na stronie internetowej naszej firmy nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Nie prowadzimy usług ani sprzedaży dla konsumenta (klienta) indywidualnego.

Zapraszamy do współpracy!
Copyright ©2014-2024 ENVIRO-Projekt