Mamy tylko jedną Ziemię a jej przyszłość zależy od każdego niewielkiego ludzkiego działania, zależy od każdego z nas...

Nowości

Nowy termin złożenia sprawozdania za 2019
2020-05-18
Informujemy, że zgodnie z uchwaloną ustawą, termin złożenia sprawozdania...

Pilny komunikat w sprawie odbiorów
2020-03-30
Pilny komunikat w sprawie realizacji odbioru odpadów medycznych

(Archiwalny) komunikat w sprawie odbiorów
2020-03-15
(Archiwalny) komunikat w sprawie realizacji odbioru odpadów medycznych

Outsourcing

Outsourcing w pełnym zakresie zagadnień dotyczących ochrony środowiska, a w szczególności w zakresie gospodarki odpadami, to jeden z kierunków działalności naszej firmy. Outsourcing, to metoda zarządzania przynosząca naszym klientom wymierne efekty w postaci oszczędności zasobów ludzkich, kapitału i polepszenia jakości usług.


Nawiązując współpracę z „ENVIRO-Projekt” w zakresie outsourcing'u możecie Państwo:

  • skoncentrować się na prowadzeniu swojej zasadniczej działalności, zwiększając efektywność działań firmy,
  • korzystać z wysokiej klasy specjalistów, skracając czas wykonywania zadań,
  • prawidłowo wywiązywać się z obowiązków nałożonych ustawą o odpadach, ustawą – prawo ochrony środowiska i ustawą o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i o opłacie depozytowej.


W ramach outsourcing’u „ENVIRO-Projekt” oferuje Państwu:

  • kompleksową obsługę prawną z zakresu gospodarki odpadami oraz ochrony środowiska,
  • inwentaryzację odpadów, wnioski w zakresie uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych i audyty kontrolne w gospodarce odpadami,
  • realizację obowiązkowej sprawozdawczości z zakresu gospodarki odpadami i ochrony środowiska
  • prowadzenie ewidencji i kart przekazania odpadów oraz opłat za korzystanie ze środowiska i ewentualnie opłaty produktowej,
  • doradztwo techniczne i organizacyjne z zakresu ochrony środowiska, a w szczególności gospodarki odpadami. 

Wszelkie możliwości i warunki współpracy omawiane są osobiście w bezpośrednim kontakcie z klientem.
Copyright ©2014-2023 ENVIRO-Projekt